สามารถสั่งจอง และรับวัตถุมงคล

ได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร