พระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร

“พระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานชื่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง 39.99 เมตร สูง 59.99 เมตร ฐานสูง 24 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ บ้านเขามโนรมย์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ว่า “พระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร” ที่มีความหมายว่า “พระพุทธรูปอันเป็นมิ่งมงคลของเมืองมุกดาหาร” และพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ไปประดิษฐานที่แท่นฐานชุกชีพระพุทธรูป

พระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร

พระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

มุกดาหาร

พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช

ขอขอบคุณ

ข้อมูล & รูปภาพ : https://www.facebook.com/MukdahanBuddhaStatue

https://www.facebook.com/PRDMukdahan

Articles

Find More